Vi utvikler for tiden ny hjemmeside.

Kontaktpersoner i administrasjonen til Brødr. Bøckmann AS er:

  • Adm. direktør: Arild Bekken Tlf 95 26 81 06 - 
  • Økonomisjef: Line Heiberg Tlf 99 01 90 66 - 
  • Drifts- og vedlikeholdsansvarlig:  Tor Erik Vindheim Tlf 91 55 67 94 -